Maand:  


Van 1 juli 2018 10:30 t/m 1 juli 2018 11:30 :
Zondag van het dochtertje van Jaïrus
Het verhaal van het dochtertje van Jaïrus vertelt dat Jezus’ weg de weg van het leven is. Zowel de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeiing lijdt en sociaal dood wordt gemaakt door de regels van de synagoge, als het doodzieke 12-jarige dochtertje van de synagoge-overste krijgen van Jezus het leven terug.

Van 15 juli 2018 10:30 t/m 15 juli 2018 11:30 :
Zondag van de zending van de Twaalf
Deze zondag gaat over zending. Zoals Amos door God gezonden wordt om te profeteren, zo worden Jezus’ leerlingen erop uitgestuurd. Ook wij zijn door God geroepen om op onze eigen manier God te dienen en ons in te zetten voor Gods koninkrijk. Het mooie van het luisteren naar je roeping is dat je tegelijkertijd helemaal jezelf wordt en recht kunt doen aan al je eigenschappen en gaven.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl