PDF Print

Welkom op de site van Oud-Katholiek Zeeland

Gedachten bij de derde zondag van Pasen, zondag 18 april 2021

Gedachten bij de derde zondag van Pasen, zondag 18 april 2021We nodigen u uit om mee te vieren met de online viering die uitgezonden wordt vanuit de kathedraal van Utrecht op deze 3e zondag van Pasen om 10.00 uur (zie hiervoor de landelijke site: https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/).

Ik wil ik als rector ook een gedachte en gebed meegeven als bemoediging en verbinding met elkaar. De bezinnende ... Lees verder>>

Summerschool(s) oud-katholieke theologie

Ook in 2021 organiseert het Oud-Katholiek Seminarie opnieuw een summerschool over oud-katholieke theologie in haar oecumenische ... lees verder>>

Kerk gesloten tot en met 25 april

 

Vanwege de coronacrisis is ons kerkgebouw gesloten. Er zullen geen kerkdiensten in deze periode plaatsvinden. In de tussentijd kunt u de online-vieringen die uitgezonden worden vanuit de kathedralen van Utrecht en Haarlem via You Tube volgen (zie: https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren). Tevens zal iedere week, voorafgaand aan de zondag, een bezinnende tekst op onze website geplaatst en per nieuwsbrief rondgestuurd worden.

We hopen op ieders begrip en wensen iedereen de kracht en energie toe die nu zo nodig is.

God blijft ons nabij

 

Wanneer de kerk weer open gaat!

Beste leden, gastleden en belangstellenden van de Statie Oud Katholiek Zeeland,

Als de gezamenlijke vieringen in onze eigen St. Augustinuskerk weer doorgang kunnen vinden dan willen we u laten weten dat u van harte welkom bent. Uiteraard alleen als uzelf en uw eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn. We moeten ons goed aan de regels houden, zowel wat betreft de 1,5 meter als de hygiëne. We doen er alles aan om het kerkgebouw en de kerkruimte goed voor te bereiden opdat het samen vieren binnen de beperkingen ons kan inspireren en bemoedigen. Dus nogmaals: van harte welkom.
 
De landelijke kerk heeft een protocol opgesteld en dat is voor ons leidend. Hieronder vindt u dit protocol en het gebruikersplan van onze statie
 
Voor wie kwetsbaar zijn, geen vervoer hebben of zich niet veilig voelen om naar de kerk te komen hebben we uiteraard begrip. Laten we voor elkaar (blijven) bidden om troost en bemoediging.

Als u komt, wordt uw naam en contactgegevens genoteerd, voor het geval er zieken komen en de GGD een contactonderzoek moet doen. De lijsten met deze gegevens worden vier weken bewaard en daarna vernietigd.

Hartelijke groet,
 
het kerkbestuur en de rector

 

Het protocol van de landelijke kerk voor

vieringen in de 1,5 meter samenleving

of klik hier voor het meest recente

protocol

Het gebruiksplan voor de Sint Augustinuskerk

of klik hier voor het gebruiksplan.


 

 

 

Wat is Oud-Katholieke Zeeland?

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39