PDF Print

Welkom op de site van Oud-Katholiek Zeeland

Van de redactie

Van de redactie 

Met Pinksteren eindigt de Paastijd. Voordat we beginnen aan de reeks groene zondagen, vieren we Sacramentsdag. Hoe is God onder ons aanwezig en werkt Zijn kracht in en door ons? Het belangrijkste teken van Zijn aanwezigheid is Jezus Christus. Op Hem gaan alle sacramenten terug. Verder vieren we Gods aanwezigheid in de kerk. Dat doen we in de ... Lees verder>>

Bericht van Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN

De Onderzoekscommissie Seksueel Misbruik OKKN is haar werkzaamheden gestart en gereed om (nieuwe) meldingen te ontvangen en te ... lees verder>>

Oud-Katholiek Zeeland ontvangst eerste oud-katholieke bijbelvertaling uit 1732

Ons kerkgebouw stamt uit 1740 en heeft een orgel uit 1706. Sinds kort hebben we ook een Bijbel uit 1732: de Biblia Sacra, ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Kerk in Zeeland!

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl