PDF Print

21 mei, Gemeentevergadering

Op zondag 21 mei houden we onze halfjaarlijkse gemeentevergadering. Deze keer staat het reilen en zeilen van onze gemeenschap op de agenda. We bespreken o.a. het financieel en pastoraal jaarverslag. Ook wil ik graag met u van gedachten wisselen over nieuwe initiatieven van onze gemeenschap en mogelijkheden voor ons project. Andere bespreekpunten kunt u bij mij of de andere kerkbestuursleden melden voor de vergadering.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl