PDF Print

Welkom op de site van OKK Zeeland

Van de redactie

Van de redactieWe gaan naar het einde van ons kerkelijke jaar. Allerheiligen en Allerzielen vieren we nog net in oktober maar de laatste zondag na Pinksteren, de zondag der Voleinding stelt ons weer voor de vraag wat het perspectief is van ons geloof. Als we het nieuws mogen geloven, dan is het einde van deze wereld zeker niet denkbeeldig. Toch gaat het in ons ... Lees verder>>

Zaterdag 29 oktober: Ontmoetingsdag

Als oud-katholieken in Zeeland zien we elkaar weinig. We hebben grote afstanden af te leggen, dus meer dan het koffie drinken na ... lees verder>>

Vrijwilligers nodig

Kerk zijn is hard werken, niet alleen voor de pastoor maar ook of misschien wel juist voor de vrijwilligers. Sommigen doen hierbij ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Kerk in Zeeland!

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl