PDF Print

Bisschopswijding

Op zaterdag 18 september wordt Bernd Wallet gewijd tot Aartsbisschop van Utrecht en dit gebeurt in de H. Lebuïnuskerk in Deventer om 13.30 uur. Helaas kunnen we hier niet met de ‘hele kerk’ fysiek bij aanwezig zijn, maar er is wel een mooie vertegenwoordiging vanuit de parochies. Vanuit Zeeland  worden we vertegenwoordigd door Carolien Florijn en Jeroen Castel. Onze rector, Wim van den Berg,  is er als geestelijke bij aanwezig.

De installatie van de nieuwe Aartsbisschop van Utrecht op zijn zetel in de kathedrale kerk van Ste Gertrudis te Utrecht zal plaatsvinden op zondag 19 september om 15.00 uur. Gelet op de beschikbare hoeveelheid zitplaatsen kan ook hierbij maar een beperkte groep vertegenwoordigers van de geestelijken en de leken van het aartsbisdom samen met enkele andere genodigden aanwezig zijn. Zowel de wijding als de installatie kunnen via een live streamverbinding door iedereen die niet persoonlijk aanwezig zal kunnen zijn, worden gevolgd.

Dus houdt u vooral de website van de landelijke kerk in de gaten voor de goede link en het liturgieboekje.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39