PDF Print

Steun voor slachtoffers watersnoodramp

De provincie Limburg is getroffen door een watersnoodramp: rivieren treden buiten hun oevers, duizenden mensen moesten worden geëvacueerd. In dorpen en steden in België en Duitsland zijn door hevige regenval en overstromingen veel verwoestingen aangericht en is een nog onbekend aantal slachtoffers gevallen. De beelden raken ons diep, de kracht van het water is onvoorstelbaar en we zijn in gebed en in ons hart bij de mensen die hierdoor getroffen zijn.

We nemen de aanbeveling van onze bisschoppen om financieel te ondersteunen graag over, want er zijn onverwacht heel veel mensen in nood:

  • Voor Limburg kunt u doneren via rekeningnummer 777 (Rampenfonds): er worden burgerinitiatieven ondersteund die lokale noden helpen lenigen (via het Nationaal Rampenfonds). De opbrengst van de uitgangscollecte van zondag 18 juli is hiernaartoe overgemaakt. IBAN: NL28 INGB 0000 000 777.
  • Voor Duitsland kunt u doneren op de rekening van de Duitse Oud-Katholieke Kerk: IBAN DE 38 3705 0198 0007 5008 38 onder vermelding van “Hochwasser”.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39