PDF Print

Summerschool(s) oud-katholieke theologie

Ook in 2021 organiseert het Oud-Katholiek Seminarie opnieuw een summerschool over oud-katholieke theologie in haar oecumenische context. De cursus, van 4-9 juli, biedt een unieke inleiding in de theologie, geschiedenis en spiritualiteit van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht.

Voor meer informatie zie: https://oudkatholiek.nl/nieuws/2021/04/summerschools-oud-katholieke-theologie/

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39