PDF Print

Missie

Pastoraat aan zeevarenden

Kerk zijn doe je niet alleen voor jezelf of de eigen gemeenschap. Naast gemeenschap zijn en liturgie vieren hebben we ook een opdracht naar de wereld toe. In de algemene zin betekent dat voor elke christen om mee te bouwen aan Gods koninkrijk van gerechtigheid en vrede. Voor Oud-Katholiek Zeeland krijgt onze missie een concrete vorm door de verbinding met het Pastoraat aan Zeevarenden in de haven van Vlissingen. 

Via een verbond met de Anglicaanse kerk is de pastor voor Oud-Katholiek Zeeland ook de pastor voor de zeevarenden die de haven van Vlisisngen aandoen. de Anglicaanse internationale organisatie Mission to Seafarers heeft een zeemanshuis, de Flying Angel Club, in de haven. In dit huis kunnen zeevarenden ontspannen, contact opnemen met hun familie en hulp vragen bij problemen. 

Pastor Remco is samen met zijn vrouw havenpastor (port chaplain) van Vlissingen. Hun werk omvat de zorg voor en begeleiding van vrijwilligers, het bezoeken van schepen, het opvangen van zeevarenden met problemen, het houden van kerkdiensten in de kapel van het zeemanshuis, contacten met de havenautoriteiten en het meebesturen van de stichting Mission to Seafarers Vlissingen. Meerdere leden van Oud-Katholiek Zeeland zijn vrijwilliger in het zeemanshuis en regelmatig vinden tweetalige vieringen plaats voor zowel de Oud-Katholieken als de zeevarenden. 

Voor meer weten over het werk van de Mission to Seafarers: http://www.missiontoseafarers.nl

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl