PDF Print

Diaconie

De diaconale taak van Oud-Katholiek Zeeland

Naast de gebruikelijke vieringen en ontmoeting hebben we twee speerpunten: diaconie en spiritualiteit. Zo willen we op een evenwichtige manier ons ontwikkelen tot een echte parochie.


Als gemeenschap zullen we, in navolging van Jezus, ons geloof ook in daden moeten omzetten door ons in te zetten voor onze naasten. Als bron van inspiratie hiervoor dienen de woorden van Jezus:


Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36).

 

Hoewel het niet direct te verwachten is dat er binnen Oud-Katholiek Zeeland veel mensen zijn die directe hulp nodig hebben is er voor onze gemeenschap zeker nog wel een mogelijkheid om de naasten in de grotere kring op indirecte of directe wijze te steunen.

Diaconale werkgroep
Om de diaconale taak van Oud-Katholiek Zeeland uit te voeren heeft het bestuur van Oud-Katholiek Zeeland een oproep geplaatst om te komen tot een diaconale werkgroep. Ondergetekenden hebben deze taak opzich genomen. Deze werkgroep heeft gekeken voor welk doel of doelen wij ons in zouden kunnen zetten en op welke manier. Diaconie is echter niet alleen de taak van een werkgroep maar van de gehele gemeenschap. Op dit moment zijn we beperkt als het gaat om middelen en menskracht. Maar ook met beperkte middelen moet het mogelijk zijn ons in te zetten voor onze medemens. Het mag in ieder geval geen excuus worden om maar niets te doen.

Mogelijkheden
De werkgroep onderscheidt 3 vormen om de diaconale taak vorm te geven
1.    Vaste collectes. Het bestuur heeft aangegeven dat de tweede collecte van de dienst van de eerste zondag van de maand ter beschikking kan komen voor diaconale doelen.  
2.    Acties. Denk aan de jaarlijkse Vastenactie. Een andere mogelijkheid is aan te sluiten bij acties buiten onze eigen gemeenschap.
3.    Vrijwilligerswerk. Vanuit onze gemeenschap zijn er al personen die op persoonlijke titel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij de Mission to Seafarers. Maar mogelijk zijn er ook activiteiten in Middelburg of de naaste omgeving waarbij enkele leden een handje kunnen helpen.

Over de laatste twee punten beraden we ons nog over hoe we dit kunnen gaan aanpakken. Voor de collectes hebben wij recent een lijst met mogelijke doelen rond laten gaan.Hierop zijn een aantal reactie gekomen. Op basis hiervan zijn een aantal doelen geselecteerd waar wij ons de komende periode op gaan richten (zie onderaan deze pagina).


 

Namens de werkgroep Diaconie:

Margreeth van Seters en David Ross

 

hieronder het schema met goede doelen voor de periode tot en met december 2016. Zodra de andere doelen ook bekend zijn zullen we deze in het schema opnemen. Meer informatie over de gekozen doelen kunt u terugvinden door op de link naar dit doel te klikken.

 

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39