PDF Print

Diaconie

Stichting Kerk en Vluchteling

Stichting Kerk en VluchtelingVoor de maanden november en december hebben we als diaconaal doel gekozen voor de stichting Kerk en Vluchteling. Op deze pagina kunt u wat meer lezen over deze stichting. Meer indormatie kunt u ook terugvinden op hun website www.stichtingkenv.nl

De stichting Kerk en Vluchteling is in augustus 2005 opgericht en stelt zich ten doel om vanuit ... Lees verder>>

De diaconale taak van Oud-Katholiek Zeeland

Naast de gebruikelijke vieringen en ontmoeting hebben we twee speerpunten: diaconie en spiritualiteit. Zo willen we op een evenwichtige manier ons ontwikkelen tot een echte parochie.


Als gemeenschap zullen we, in navolging van Jezus, ons geloof ook in daden moeten omzetten door ons in te zetten voor onze naasten. Als bron van inspiratie hiervoor dienen de woorden van Jezus:


Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik zat in de gevangenis en gij zijt tot Mij gekomen. (Matteus 25, 35-36).

 

Hoewel het niet direct te verwachten is dat er binnen Oud-Katholiek Zeeland veel mensen zijn die directe hulp nodig hebben is er voor onze gemeenschap zeker nog wel een mogelijkheid om de naasten in de grotere kring op indirecte of directe wijze te steunen.

Diaconale werkgroep
Om de diaconale taak van Oud-Katholiek Zeeland uit te voeren heeft het bestuur van Oud-Katholiek Zeeland een oproep geplaatst om te komen tot een diaconale werkgroep. Ondergetekenden hebben deze taak opzich genomen. Deze werkgroep heeft gekeken voor welk doel of doelen wij ons in zouden kunnen zetten en op welke manier. Diaconie is echter niet alleen de taak van een werkgroep maar van de gehele gemeenschap. Op dit moment zijn we beperkt als het gaat om middelen en menskracht. Maar ook met beperkte middelen moet het mogelijk zijn ons in te zetten voor onze medemens. Het mag in ieder geval geen excuus worden om maar niets te doen.

Mogelijkheden
De werkgroep onderscheidt 3 vormen om de diaconale taak vorm te geven
1.    Vaste collectes. Het bestuur heeft aangegeven dat de tweede collecte van de dienst van de derde zondag van de maand ter beschikking kan komen voor diaconale doelen.  
2.    Acties. Denk aan de jaarlijkse Vastenactie. Een andere mogelijkheid is aan te sluiten bij acties buiten onze eigen gemeenschap.
3.    Vrijwilligerswerk. Vanuit onze gemeenschap zijn er al personen die op persoonlijke titel vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld bij de Mission to Seafarers. Maar mogelijk zijn er ook activiteiten in Middelburg of de naaste omgeving waarbij enkele leden een handje kunnen helpen.

Over de laatste twee punten beraden we ons nog over hoe we dit kunnen gaan aanpakken. Voor de collectes hebben wij recent een lijst met mogelijke doelen rond laten gaan.Hierop zijn een aantal reactie gekomen. Op basis hiervan zijn een aantal doelen geselecteerd waar wij ons de komende periode op gaan richten (zie onderaan deze pagina).


 

Namens de werkgroep Diaconie:

Margreeth van Seters en David Ross

 

hieronder het schema met goede doelen voor de periode tot en met december 2016. Zodra de andere doelen ook bekend zijn zullen we deze in het schema opnemen. Meer informatie over de gekozen doelen kunt u terugvinden door op de link naar dit doel te klikken.

 

2018

januari Luchthavenpastoraat 
februari Landelijke Vastenactie 1)
maart Landelijke Vastenaktie 1)
april Luchthavenpastoraat 
mei  
juni  
juli  
augustus  
september  
oktober  
november  
december  
1) jaarlijks wordt er vanuit de landelijke kerk een doel bepaald voor de vastenaktie. Als gemeenschap willen we hier graag bij aansluiten.

2017

januari Citypastoraat Rotterdam 
februari Citypastoraat Rotterdam 
maart Landelijke Vastenaktie: Calais, Maria Skobtsova Huis
april Landelijke Vastenaktie: Calais, Maria Skobtsova Huis
mei Giro 555, Hongersnood Oost-Afrika
juni Giro 555, Hongersnood Oost-Afrika 
juli CitySeeds
augustus CitySeeds 
september Daughters of St. Mary, Egypte 
oktober Daughters of St. Mary, Egypte 
november Stichting Kerk en Vluchteling 
december Stichting Kerk en Vluchteling 

2016

januari Opleiding geestelijken op de Filipijnen
februari Landelijke Vastenaktie: Mozambique 1) 
maart Landelijke Vastenaktie: Mozambique 1)
april Calais
mei Calais 
juni Stichting Leergeld Walcheren 
juli Stichting Leergeld Walcheren  
augustus Sint Jans Hospice de Casembroot 
september Sint Jans Hospice de Casembroot 
oktober Stichting  “Naar School in Haïti“ 
november Stichting  “Naar School in Haïti“
december Voedselbank

 

2015

januari Citypastoraat Rotterdam
februari Citypastoraat Rotterdam 
maart Daughters of St. Mary, Egypte
april geen collecte
mei Daughters of St. Mary, Egypte 
juni Stichting Kerk en Vluchteling
juli Mission to Seafarers
augustus Stichting Kerk en Vluchteling 
september Stichting Present Walcheren
oktober Stichting Present Walcheren 
november Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten (GVC)
december Geestelijke Verzorging bij Calamiteiten (GVC) 

2014

december Sint Jans Hospice de Casembroot
januari Luchthavenpastoraat
februari Luchthavenpastoraat 
maart landelijke vastenaktie: Oeganda 1)
april landelijke vastenaktie: Oeganda 1)
mei geen collecte i.v.m. afwijkend schema diensten
juni geen collecte i.v.m. afwijkend schema diensten 
juli Mission to Seafarers
augustus Kledingbank Zeeland
september Kledingbank Zeeland
oktober Stichting DOOR
november Voedselbank Walcheren
december Stichting DOOR

 

2013 

mei Stichting Leergeld Walcheren
juni Stichting Leergeld Walcheren
juli Mission to Seafarers
augustus Oud-Katholieke parochie van Dubrave Donje
september Oud-Katholieke parochie van Dubrave Donje
oktober Sint Jans Hospice de Casembroot
november Extra collecte voor noodhulp Filippijnen

1) jaarlijks wordt er vanuit de landelijke kerk een doel bepaald voor de vastenaktie. Als gemeenschap willen we hier graag bij aansluiten.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl