PDF Print

Kerkgebouw

De geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse kerk in Middelburg

De kerk aan de Zuidsingel 70 is een ontwerp van Jan de Munck (1687 - 1768), stadbouwmeester van Middelburg, en verving de oudere kerk aan de Suikerpoort die te klein werd. In 1740 werd met de bouw begonnen. Naast de kerk bouwde men een pastorie en een wezenschool. Op 20 mei 1742 werd de nieuwe Lutherse Kerk plechtig ingewijd.

In de kerk bevindt zich een orgel dat ook al in de eerste kerk aan de Suikerpoort heeft gestaan. In dit kerkje werd in 1707 het orgel geplaatst dat nu het hoofdwerk vormt van het orgel in de Lutherse kerk aan de Zuidsingel. Johannes Duyschot en zijn zoon Andries waren bereid de bouw van het orgel op zich te nemen.
Na verplaatsing van het orgel naar de nieuwe kerk aan de Zuidsingel werd het door stadsarchitect Jan de Muynck aan de nieuwe omgeving aangepast. Het grote beeld van koning David dateert uit die tijd. Beeldhouwer Gerard de Grendel heeft dit vervaardigd, evenals het lofwerk en de fraaie consoles onder de torens van het rugpositief.
De Munck heeft kans gezien het Duyschot-orgel van 1706 met een nieuwe preekstoel en liturgisch centrum tot een fraai geheel te combineren.
In 1754 werd het orgel door Johann Müller belangrijk uitgebreid.

Het orgel werd ondermeer in 1964 en 1994-1995 gerestaureerd.

Meer informatie

In het boek 'Luthers Zeeland', in 1992 uitgegeven door de Stichting Natuur- en Recreatieinformatie, kunt u meer lezen over de boeiende geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse kerk.

J. van Biezen, Het Nederlandse orgel in de renaissance en de barok,
in het bijzonder de school van Jan van Covelens.
Utrecht, 1995, 672

O. Dijkhuizen, Orgels in Nederland / Dutch organs  1511-1896
Utrecht, 2005, 97-99

J. H. Kluiver m.m.v.  W. H. van Dorth, Historische orgels in Zeeland.
dl 2, Walcheren.
Archief uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen (1974), 49-55 / 115-118

J. H. Kluiver, bijdrage in: Luthers Zeeland
Uitgegeven ter begeleiding van de tentoonstelling ter gelegenheid van het
250-jarig bestaan van de Lutherse kerk in Middelburg (red. L. Zoodsma).
Middelburg, 1992, 63-75

H. van Nieuwkoop (eindred.), Het historische orgel in Nederland.
dl 1, 1479-1725
uitgegeven door stichting NIvO, Amsterdam, 1997, 304-306

A.H. Vlagsma, Het "Hollandse" orgel in de periode 1670 tot 1730.
Alphen aan den Rijn, 1992, 75-76, 118, 177-178, 193, 219-220, 241-246, 264  

met dank aan www.middelburgsekerken.nl/luthers

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39