PDF Print

Welkom op de site van Oud-Katholiek Zeeland

Nieuwsbrief 2021, oktober

Nieuwsbrief 2021, oktoberOp de website www.zeeland.okkn.nl is de digitale versie van de nieuwsbrief oktober 2021 geplaatst. 
De nieuwsbrief, is te downloaden via deze NIEUWSBRIEF-LINK

Deze keer met o.a.:

Herfstig Theologische nalatenschap Remco Robinson Uitnodiging gemeentevergadering Open Kerk, middaggebed en lunch Start geloofsgesprekken Huwelijksinzegening ... Lees verder>>

Sweelinck-Weekend

Een van de grootste componisten uit de Nederlandse muziekgeschiedenis is Jan Pieterszoon Sweelinck. Dit jaar wordt zijn 400e ... lees verder>>

Sweelinck was een muzikaal genie

Tijdens het Sweelinck-weekend van 5, 6 en 7 november wordt Jan Pieterszoon Sweelinck herdacht. Vierhonderd jaar geleden overleed ... lees verder>>

Kerk weer open!

Beste leden, gastleden en belangstellenden van de Statie Oud Katholiek Zeeland,

Nu de gezamenlijke vieringen in onze eigen St. Augustinuskerk weer doorgang kunnen vinden, bent u van harte welkom. Uiteraard alleen als uzelf en uw eventuele huisgenoten klachtenvrij zijn. We moeten ons goed aan de regels houden, zowel wat betreft de 1,5 meter als de hygiëne. We doen er alles aan om het kerkgebouw en de kerkruimte goed voor te bereiden opdat het samen vieren binnen de beperkingen ons kan inspireren en bemoedigen. Dus nogmaals: van harte welkom.

De landelijke kerk heeft een protocol opgesteld en dat is voor ons leidend. Hieronder vindt u dit protocol en het gebruikersplan van onze statie
 
Voor wie kwetsbaar zijn, geen vervoer hebben of zich niet veilig voelen om naar de kerk te komen hebben we uiteraard begrip. Laten we voor elkaar (blijven) bidden om troost en bemoediging.

Als u komt, wordt uw naam en contactgegevens genoteerd, voor het geval er zieken komen en de GGD een contactonderzoek moet doen. De lijsten met deze gegevens worden vier weken bewaard en daarna vernietigd.

 

Het protocol van de landelijke kerk voor

vieringen in de 1,5 meter samenleving

of klik hier voor het meest recente

protocol

Het gebruiksplan voor de Sint Augustinuskerk

of klik hier voor het gebruiksplan.


 

 

 

Wat is Oud-Katholieke Zeeland?

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39