H. Augustinus, bisschop van Hippo, Eucharistieviering

Begintijd 22 augustus 2021 10:30

Eindtijd 22 augustus 2021 11:15

patroonsfeest van de statie,
1e lezing Spreuken 3, 1-7;
graduale psalm 119, 89-96;
2e lezing 1 KorintiŽrs 3, 5-11 ;
evangelie Johannes 17, 18-26.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39