Zondag na Pinksteren 8, eucharistieviering

Begintijd 27 juni 2021 10:30

Eindtijd 27 juni 2021 17:15

zondag van het dochtertje van JaÔrus,v 1e lezing Spreuken 3, 1-8;
graduale psalm 119, 9-16;
2e lezing 2 KorintiŽrs 8, 9-15;
evangelie Marcus 5, 22-43.

De website van Oud-Katholiek Zeeland | postadres: Bree 50a, 4331 ED  Middelburg | Rector: W. van den Berg, tel.  06 250 168 39