Zondag na Pinksteren 23: Zondag van de koninklijke bruiloft

Begintijd 15 oktober 2017 10:30

Eindtijd 15 oktober 2017 11:30

Alle mensen worden uitgenodigd om deel te hebben aan Gods koninkrijk. Het beeld hiervoor is een bruiloftsmaal, waar we allemaal aan Gods tafel mogen eten en feest vieren. Jezus’ stap naar mensen toe, is die uitnodiging. Juist de ‘vrome’ mensen wijzen die uitnodiging af, omdat ze hun eigen feestje willen vieren. Het zijn mensen voor wie het leven geen feest is, die wel open staan voor Gods uitnodiging. Staan wij open? De eucharistieviering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 in Middelburg en begint om 10.30 uur.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl