Zondag na Pinksteren 21: Zondag van de twee zonen

Begintijd 1 oktober 2017 10:30

Eindtijd 1 oktober 2017 11:30

Jezus maakt het onderscheid tussen mensen die zeggen dat ze vroom zijn en mensen die echt leven volgens Gods wil. Uiteindelijk gaat het er om wat je in je leven waarmaakt. God kijkt niet naar labeltjes, maar naar wie je echt bent. Wie ben jij? De eucharistieviering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 in Middelburg en begint om 10.30 uur.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl