OKK Zeeland

April | Regenboogkaars

Als geloofsgemeenschap die openstaat voor LHBTI-gelovigen laten we in de viering van zondag 23 mei een regenboogkaars branden. Op deze wijze kan dat zichtbaar worden uitgestraald naar de buitenwereld. 

De maandag ervoor, 17 mei, is het namelijk Internationale Dag tegen Lesbo-,  Homo-, Bi-, Trans- en Interseksefobie. Wereldwijd wordt er op of rond die datum aandacht gevraagd voor – en actiegevoerd tegen – discriminatie en geweld op grond van seksuele oriëntatie, gender identiteit, expressie of sekse kenmerken. 

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland (ADB) vraagt de Zeeuwse kerken dan ook om op of rond die dag een regenboogkaars aan te steken. De kaarsen worden gemaakt door atelier De Kaarsenvriend. Dit atelier werkt met vrijwilligers, en de opbrengst gaat volledig naar de stichting Amecet, het opvangproject voor aidsweeskinderen van Els van Teijlingen in Soroti, Oeganda. 

Het Anti Discriminatie Bureau Zeeland voert in samenwerking met de Regenbooggemeenten Goes en Middelburg het project ‘LHBTI Zeeland’ uit. Eén van de speerpunten waaraan in het kader van dit LHBTI-project wordt gewerkt is zichtbaarheid, informatievoorziening en deskundigheidsbevordering bij religieuze instellingen en geloofsgemeenschappen in de provincie.