PDF Print

Van de redactie

 

Met Pinksteren eindigt de Paastijd. Voordat we beginnen aan de reeks groene zondagen, vieren we Sacramentsdag. Hoe is God onder ons aanwezig en werkt Zijn kracht in en door ons? Het belangrijkste teken van Zijn aanwezigheid is Jezus Christus. Op Hem gaan alle sacramenten terug. Verder vieren we Gods aanwezigheid in de kerk. Dat doen we in de eucharistie. De doop en het vormsel laten ons toe tot de kerk en als onze relatie met God en de kerk verstoord is, is er het sacrament van de verzoening of de biecht. Ons leven wordt geheiligd door het sacrament van het huwelijk en we beleven onze roeping met de priesterwijding. Als we ziek zijn, is God met ons in de ziekenzalving. En de uitvaart? Sacramenten worden alleen aan de levenden toegediend. Daarom is je laatste communie (al dan niet gecombineerd met de ziekenzalving) het sacrament van de stervenden. God is met ons op vele manieren, maar in de kerk en haar sacramenten mogen we dit vieren en uitdrukken. Dat we God in ons leven mogen ervaren. 

 

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl