Maand:  


Van 4 februari 2018 10:30 t/m 4 februari 2018 11:30 :
Vijfde zondag na Epifanie, eucharistieviering
Op deze zondag staan verhalen van genezingen centraal. Genezing is in deze verhalen niet puur de bevrijding van een ziekte of van een boze geest. De echte genezing brengt nieuw leven. De profeet Elisa brengt een jongen weer tot leven en de genezingen die Jezus verricht, krijgen pas hun ware betekenis na zijn dood en verrijzenis. De eucharistieviering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 in Middelburg en begint om 10.30 uur.

Van 18 februari 2018 10:30 t/m 18 februari 2018 11:30 :
Eerste zondag van de Veertigdagentijd, dienst van Schrift en gebed
Vanaf Aswoensdag begint de Veertigdagentijd, een tijd waarin we spiritueel de woestijn in trekken om op onszelf teruggeworpen te worden. We kijken in een denkbeeldige spiegel en zien wie we nu werkelijk zijn. Durven we het kwade net als Jezus onder ogen te komen om daarna Zijn weg te gaan? Dedienst van Schrift en Gebed vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 in Middelburg en begint om 10.30 uur.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl