PDF Print

Ontmoeting met de Yildirim Beyazit Moskee

Op 21 april j.l. hebben Imam Omar Kobine Layame, aartsbisschop Dieudonné Nzapalainga en ds. Nicolas Guérékoyame Gbangu, leiders van de verschillende religieuze gemeenschappen in de Centraal Afrikaanse Republiek de Freedom Award voor de Vrijheid van Godsdienst in ontvangst genomen.
Om de religieuze traditie en cultuur van de Islam beter te leren kennen zijn we, bent U, van harte uitgenodigd op dinsdag 24 januari 2017 om 19.30 uur in de Yildirim Beyazit Moskee aan ’t Zwin te Middelburg. Na een introductie volgt een rondleiding, waarbij u al uw vragen kwijt kunt.  In een gezamenlijke afsluiting kunnen de eventueel laatste vragen gesteld worden.  Het bestuur van de Moskee ziet uit naar uw komst. Wij hopen dat velen gevolg geven aan deze uitnodiging.
Om enigszins een idee te hebben hoeveel personen aanwezig zullen zijn, graag even een berichtje naar rvkmiddelburg@zeelandnet.nl, Jan Versteeg, secr. RvK Middelburg

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl