PDF Print

Van de redactie

Een nieuw jaar gaat weer beginnen. Zoals de natuur zich nog verborgen houdt en zelfs de nieuwe knoppen aan bomen nog nauwelijks zichtbaar zijn, zo onbekend is het wat ons dit nieuwe jaar gaat brengen. Natuurlijk zijn er verwachtingen en plannen, maar we zijn nooit helemaal zeker van wat er gaat komen. We starten ons kerkelijk jaar met het feest van de Openbaring. Hoewel het volk van de joden al de geboorte van zijn Messias kon vieren met het kerstfeest, werd Jezus’ betekenis voor de rest van de wereld pas duidelijk in de Openbaring. In de periode na Kerstmis mogen ook wij onderzoeken wat voor bevrijding Jezus’ geboorte voor ons betekent. Hierover leest u straks meer.


Elk jaar brengt ook weer uitdagingen en vragen. Een aantal belangrijke vragen zijn afgelopen najaar al gesteld en leven wellicht nog steeds. Gelukkig staan wij daar niet alleen voor. In maart zal bisschop Joris ons bezoeken en kunnen we samen met hem, ons bisdom en de landelijke kerk deze vragen en uitdagingen het hoofd bieden. Een mooi en gezegend 2018 voor ons allen.


Namens de redactie,
Pastor Remco

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl