PDF Print

Van de redactie

Het kerkelijke jaar hebben we in november afgesloten met Allerheiligen en Allerzielen. De laatste zondagen van dat jaar stonden in het teken van het aanbreken van Gods koninkrijk met Christus’ wederkomst. In december begint het nieuwe jaar met de zondagen van advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. We wachten op het feest van de geboorte van Jezus Christus, maar in feite gaat het om de verwachting van Christus’ wederkomst. In ons allen leeft een verlangen naar heelheid, naar levensgeluk en zinvolheid van ons bestaan. Het evangelie geeft ons uitzicht op deze heelheid. Jezus’ geboorte wijst ons elk jaar weer op de mogelijkheid om de weg te gaan die tot deze heelheid leidt.


Namens de redactie,
Pastor Remco

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl