PDF Print

Welkom op de site van OKK Zeeland

Van de redactie

Van de redactieTerwijl we genieten van of lijden onder een tropische week kijken we uit naar de zomer. De zomer is liturgisch een groene periode, een tijd van rijping, opdat de vieringen van de afgelopen maanden, van Advent tot en met Pinksteren, in ons vrucht mogen dragen. De komende zondagen worden verschillende thema’s uit het christelijke leven belicht ... Lees verder>>

Calais: Update 2016-2017

Van broeder Johannes ontvingen we een (engelstalig) verslag over de stand van zaken rond het Maria Skobtsova House te Calais. Echt ... lees verder>>

CitySeeds

Ten bate van de diaconie schenken wij in de maanden juli en augustus aandacht aan Stichting Gemeenschapstuin ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Kerk in Zeeland!

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl