PDF Print

Welkom op de site van OKK Zeeland

Van de redactie

Van de redactieHet kerkelijke jaar hebben we in november afgesloten met Allerheiligen en Allerzielen. De laatste zondagen van dat jaar stonden in het teken van het aanbreken van Gods koninkrijk met Christus’ wederkomst. In december begint het nieuwe jaar met de zondagen van advent, de voorbereidingstijd op Kerstmis. We wachten op het feest van de geboorte ... Lees verder>>

Samen Kerstzingen

Op 17 december 2017organiseerd de Raad van Kerken Middelburg e.o. het SAMENkerstZINGEN voor de stad Middelburg. Op het programma ... lees verder>>

Stichting Kerk en Vluchteling

Voor de maanden november en december hebben we als diaconaal doel gekozen voor de stichting Kerk en Vluchteling. Op deze pagina ... lees verder>>

Welkom op de website van de Oud-Katholieke Kerk in Zeeland!

Wij willen een kerk zijn waar mensen God kunnen ontmoeten. Waar zij de boodschap van Jezus Christus kunnen horen. Een kerk waar gelovigen en zoekenden elkaar vinden, waar mensen omzien naar elkaar en waar hun gaven tot hun recht kunnen komen.

In Zeeland vormen we een kleine maar hechte gemeenschap. De een is een heel betrokken lid en vrijwilliger, de andere een belangstellende bezoeker. Een derde volgt ons op afstand. Toch zijn we een gemeenschap die wil omzien naar elkaar en er zijn voor de wereld om ons heen. 

De Oud-Katholieke Kerk is een katholieke kerk, los van het centrale gezag in Rome, die het geloof op een eigentijdse manier wil vormgeven zonder los te staan van het verleden. Ons geloof is tegelijk orthodox en eigentijds. Onze vieringen zijn traditioneel maar staan wel in deze wereld. Dat is de uitdaging van kerk zijn vandaag, een uitdaging die we volop aangaan. We nodigen u van harte uit om met ons mee te gaan op die weg.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl