Zondag na Pinksteren 6

Begintijd 18 juni 2017 10:30

Eindtijd 18 juni 2017 11:45

Jezus heeft medelijden met de mensen en stuurt zijn leerlingen erop uit om Gods koninkrijk te verkondigen in woord en daad. Ook wij zijn door Jezus gezonden. Hoe kunnen wij delen in zijn missie?
De eucharistieviering vindt plaats in de kerk aan de Zuidsingel 70 in Middelburg en begint om 10.30 uur.

OKK Zeeland | P/a Windwijzer 38, 4336 KZ  Middelburg | 06-28700189 | r.robinson@okkn.nl